Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telekomunikacyjne
Rok: 2000
niedz.. święta państwowe. Opłata za połączenia krajowe naliczana jest za pierwszą minutę rozmowy, a następnie za każde rozpoczęte 30 sekund - połowa stawki.
Połączenia telefoniczne z numerami alarmowymi są kierowane do najbliższej jednostki. Połączeń tych nie należy poprzedzać numerem kierunkowym.
Cykl Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Operatora w rachunku dniach miesięcy kalendarzowych (cykl miesięczny).
Uwaga! Era GSM zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Abonenta z tytułu połączeń telefonicznych krajowych, międzynarodowych lub w sieci innego operatora w późniejszym cyklu rozliczeniowym.
Połączenia z numerami 0-700
niedz.. święta państwowe. Opłata za połączenia krajowe naliczana jest za pierwszą minutę rozmowy, a następnie za każde rozpoczęte 30 sekund - połowa stawki.<br>Połączenia telefoniczne z numerami alarmowymi są kierowane do najbliższej jednostki. Połączeń tych nie należy poprzedzać numerem kierunkowym.<br>Cykl Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Operatora w rachunku dniach miesięcy kalendarzowych (cykl miesięczny).<br>Uwaga! Era GSM zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku Abonenta z tytułu połączeń telefonicznych krajowych, międzynarodowych lub w sieci innego operatora w późniejszym cyklu rozliczeniowym.<br>Połączenia z numerami 0-700
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego