Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telekomunikacyjne
Rok: 1999
siedmiu lat działalności DGT, istnieje stała tendencja wzrostowa wyników sprzedaży produktów i usług. W tym czasie wartość sprzedaży wzrosła 180 razy. Na koniec 1998 roku spółka osiągnęła 50 % wzrost
w stosunku do roku poprzedniego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ogólnych wskaźnikach finansowych spółki.
Użytkownicy central DGT
* Telekomunikacja Polska S.A. . Operatorzy telekomunikacyjni
* Resorty - Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Energetyka, Kolej, Górnictwo.
* Instytucje, biura i firmy wykorzystujące systemy PABX.

Kierunki rozwoju
* Sieć publiczna kompleksowa telefonizacja dużych obszarów
* Komutacja - cyfrowe centrale ISDN
* Teletransmisja - światłowód, radio, miedź
* Sieci dostępowe
* Sieci teleinformatyczne - integracja systemów


Pozycja na rynku
* 4 miejsce na liście największych producentów sprzętu telekomunikacyjnego działających
siedmiu lat działalności DGT, istnieje stała tendencja wzrostowa wyników sprzedaży produktów i usług. W tym czasie wartość sprzedaży wzrosła 180 razy. Na koniec 1998 roku spółka osiągnęła 50 % wzrost<br>w stosunku do roku poprzedniego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ogólnych wskaźnikach finansowych spółki.<br>&lt;tit&gt;Użytkownicy central DGT&lt;/&gt;<br>* Telekomunikacja Polska S.A. . Operatorzy telekomunikacyjni<br>* Resorty - Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Energetyka, Kolej, Górnictwo.<br>* Instytucje, biura i firmy wykorzystujące systemy PABX.<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;tit&gt;Kierunki rozwoju&lt;/&gt;<br>* Sieć publiczna kompleksowa telefonizacja dużych obszarów<br>* Komutacja - cyfrowe centrale ISDN<br>* Teletransmisja - światłowód, radio, miedź <br>* Sieci dostępowe<br>* Sieci teleinformatyczne - integracja systemów<br> &lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Pozycja na rynku&lt;/&gt;<br>* 4 miejsce na liście największych producentów sprzętu telekomunikacyjnego działających
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego