Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
powinna znaleźć zastosowanie we wszystkich lub przynajmniej wszystkich głównych przypadkach posługiwania się tym terminem dla analizy prawidłowości statystycznych. W świetle powyższych postulatów wydaje się uzasadnione stwierdzić, co następuje:
A. Tak zwane klasyczne albo aprioryczne rozumienie prawdopodobieństwa - jako stosunku liczby zdarzeń sprzyjających do liczby wszystkich zdarzeń możliwych - jest nie do utrzymania. Opiera się ono mianowicie na pojęciu tzw. zdarzeń równomożliwych. Otóż jeśli "równomożliwych" znaczy: "równoprawdopodobnych", mamy błędne koło w definiowaniu. Jeżeli zaś zdarzenia "równomożliwe" to takie, co do których nie istnieją a priori dane o częstszym występowaniu jednego niż drugiego, to powstają nowe trudności. Po pierwsze, nie istnieje gwarancja, że takie aprioryczne prawdopodobieństwo
powinna znaleźć zastosowanie we wszystkich lub przynajmniej wszystkich głównych przypadkach posługiwania się tym terminem dla analizy prawidłowości statystycznych. W świetle powyższych postulatów wydaje się uzasadnione stwierdzić, co następuje: <br> A. Tak zwane klasyczne albo aprioryczne rozumienie prawdopodobieństwa - jako stosunku liczby zdarzeń sprzyjających do liczby wszystkich zdarzeń możliwych - jest nie do utrzymania. Opiera się ono mianowicie na pojęciu tzw. zdarzeń równomożliwych. Otóż jeśli "równomożliwych" znaczy: "równoprawdopodobnych", mamy błędne koło w definiowaniu. Jeżeli zaś zdarzenia "równomożliwe" to takie, co do których nie istnieją a priori dane o częstszym występowaniu jednego niż drugiego, to powstają nowe trudności. Po pierwsze, nie istnieje gwarancja, że takie aprioryczne prawdopodobieństwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego