Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
wyniku pozytywnym już sam przez się upoważnia nas do wskazania jakiejś przyczyny B . Jest nią mianowicie ten zespół warunków, który poprzedził owo zdarzenie. Z eksperymentu x ­ A3 A3 A3 B wnosimy więc, że A3 A3 A3 jest przyczyną zdarzenia B . Procedura indukcyjna zmierza jednak do uzyskania wniosku możliwie najbardziej szczegółowego. Optymalna jest oczywiście ta sytuacja, kiedy założenie (2) jest słuszne i przez zastosowanie któregoś z kanonów można uzyskać wniosek kształtu A, F B . Częste są jednak przypadki, kiedy najbardziej szczegółowy wniosek, jaki da się uzyskać, ma kształt np. A3,, A3-- F B. Ogólnie - dla układu o n wejściach - wnioskiem uzyskanym indukcyjnie
wyniku pozytywnym już sam przez się upoważnia nas do wskazania jakiejś przyczyny B . Jest nią mianowicie ten zespół warunków, który poprzedził owo zdarzenie. Z eksperymentu x ­ A3 A3 A3 B wnosimy więc, że A3 A3 A3 jest przyczyną zdarzenia B . Procedura indukcyjna zmierza jednak do uzyskania wniosku możliwie najbardziej szczegółowego. Optymalna jest oczywiście ta sytuacja, kiedy założenie (2) jest słuszne i przez zastosowanie któregoś z kanonów można uzyskać wniosek kształtu A, F B . Częste są jednak przypadki, kiedy najbardziej szczegółowy wniosek, jaki da się uzyskać, ma kształt np. A3,, A3-- F B. Ogólnie - dla układu o n wejściach - wnioskiem uzyskanym indukcyjnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego