Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
zasadniczo różny charakter od wszelkich innych kryteriów podejmowania decyzji.
Zaleca ono mianowicie decydentowi, by najpierw dokonał oceny szans zajścia poszczególnych stanów rzeczy należących do S . Ocena ta znajduje wyraz w rozkładzie prawdopodobieństwa na zbiorze S . Oznaczmy ten rozkład przez p = .p, p, -, p1. ; oczywiście, p- jest prawdopodobieństwem zajścia stanu s- . Optymalne w sensie MEU jest to działanie, które maksymalizuje przeciętną wartość użyteczności ze względu na rozkład p . Inaczej mówiąc, działanie a5 jest optymalne zawsze i tylko, gdy: (2)- u5- p- Ł - u,- p- dla wszelkich i. Należy podkreślić, że mowa tu o prawdopodobieństwie subiektywnym. Nie twierdzimy tym samym, iż nigdy się
zasadniczo różny charakter od wszelkich innych kryteriów podejmowania decyzji.<br> Zaleca ono mianowicie decydentowi, by najpierw dokonał oceny szans zajścia poszczególnych stanów rzeczy należących do S . Ocena ta znajduje wyraz w rozkładzie prawdopodobieństwa na zbiorze S . Oznaczmy ten rozkład przez p = .p, p, -, p1. ; oczywiście, p- jest prawdopodobieństwem zajścia stanu s- . Optymalne w sensie MEU jest to działanie, które maksymalizuje przeciętną wartość użyteczności ze względu na rozkład p . Inaczej mówiąc, działanie a5 jest optymalne zawsze i tylko, gdy: (2)- u5- p- Ł - u,- p- dla wszelkich i. Należy podkreślić, że mowa tu o prawdopodobieństwie subiektywnym. Nie twierdzimy tym samym, iż nigdy się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego