Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
mineralnym stosunek N:P:K powinien kształtować się jak 1:1:1,5. Dawki nawozów na 1 ha: 100-150 kg N, 70-100 kg P2O5 oraz 100-150 kg K2O.
Zespół zabiegów agrotechnicznych, od których zależy jakość ziemniaków, to: nawożenie, termin sadzenia, podkiełkowywanie, właściwa gęstość sadzenia, poprawne użycie pestycydów. Optymalny termin sadzenia: 10-30 kwietnia, przy temperaturze gleby na głębokości 10 cm 8°C, 2 tony sadzeniaków na 1 ha, rozstaw redlin 62,5 cm. Odstępy w rzędzie 20-40 cm. Wymagana liczba roślin 40-60 tys. szt. na 1 ha. Ziemniaki wymagają 2-3-krotnego obsypywania. Zabieg podkiełkowywania powoduje
mineralnym stosunek N:P:K powinien kształtować się jak 1:1:1,5. Dawki nawozów na 1 ha: 100-150 kg N, 70-100 kg P2O5 oraz 100-150 kg K2O.<br>Zespół zabiegów agrotechnicznych, od których zależy jakość ziemniaków, to: nawożenie, termin sadzenia, podkiełkowywanie, właściwa gęstość sadzenia, poprawne użycie pestycydów. Optymalny termin sadzenia: 10-30 kwietnia, przy temperaturze gleby na głębokości 10 cm 8°C, 2 tony sadzeniaków na 1 ha, rozstaw redlin 62,5 cm. Odstępy w rzędzie 20-40 cm. Wymagana liczba roślin 40-60 tys. szt. na 1 ha. Ziemniaki wymagają 2-3-krotnego obsypywania. Zabieg podkiełkowywania powoduje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego