Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
wód w misach jeziornych jest ważne, np. w celu ustalenia bilansu wodnego kuli ziemskiej. Wydaje się, że obliczenie, a dokładniej oszacowanie łącznej objętości wód jeziornych jest względnie proste. Wystarczy bowiem znać zasoby jezior największych i do ich kubatury sumarycznej dodać poprawkę uwzględniającą przybliżoną objętość jezior najmniejszych, tj. o nieznanych zasobach. Ową poprawkę określa się mnożąc łączną powierzchnię jezior niesondowanych przez ich szacunkową głębokość średnią. Do tej prostej procedury można mieć jednak wiele zastrzeżeń. Wynika to z przybliżonych często danych, nawet odnośnie do jezior największych i najgłębszych. Spośród 145 największych jezior świata blisko 40% nie było badanych pod względem hydrologicznym. Jaskrawym przykładem
wód w misach jeziornych jest ważne, np. w celu ustalenia bilansu wodnego kuli ziemskiej. Wydaje się, że obliczenie, a dokładniej oszacowanie łącznej objętości wód jeziornych jest względnie proste. Wystarczy bowiem znać zasoby jezior największych i do ich kubatury sumarycznej dodać poprawkę uwzględniającą przybliżoną objętość jezior najmniejszych, tj. o nieznanych zasobach. Ową poprawkę określa się mnożąc łączną powierzchnię jezior niesondowanych przez ich szacunkową głębokość średnią. Do tej prostej procedury można mieć jednak wiele zastrzeżeń. Wynika to z przybliżonych często danych, nawet odnośnie do jezior największych i najgłębszych. Spośród 145 największych jezior świata blisko 40% nie było badanych pod względem hydrologicznym. Jaskrawym przykładem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego