Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 05.01 (18)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
one dziesiątkowane i wycofywane dopiero w sytuacjach beznadziejnych. Jakież zatem względy dawałyby polskiemu generałowi prawo decydowania o organizacji tak wielkiej operacji wojennej? W rzeczywistości Anders został wezwany 24 marca 1944 r. do Vinchiaturo, gdzie stacjonował dowódca 8 Armii brytyjskiej, i tam otrzymał rozkaz i 10 minut na jego wstępną analizę. Owego rozkazu nie mógł nie przyjąć zarówno ze względów politycznych, wojskowych, jak i osobistych.

Względy polityczne nakazywały udział korpusu w operacji jako uwiarygodnienie polityki rządu i naczelnego wodza wobec państw koalicji antyhitlerowskiej, a także wobec społeczeństwa polskiego. Nadawało to sprawie polskiej nowe zabarwienie: współuczestnictwem w walkach na jedynym wówczas czynnym froncie
one dziesiątkowane i wycofywane dopiero w sytuacjach beznadziejnych. Jakież zatem względy dawałyby polskiemu generałowi prawo decydowania o organizacji tak wielkiej operacji wojennej? W rzeczywistości Anders został wezwany 24 marca 1944 r. do Vinchiaturo, gdzie stacjonował dowódca 8 Armii brytyjskiej, i tam otrzymał rozkaz i 10 minut na jego wstępną analizę. Owego rozkazu nie mógł nie przyjąć zarówno ze względów politycznych, wojskowych, jak i osobistych.<br><br>Względy polityczne nakazywały udział korpusu w operacji jako uwiarygodnienie polityki rządu i naczelnego wodza wobec państw koalicji antyhitlerowskiej, a także wobec społeczeństwa polskiego. Nadawało to sprawie polskiej nowe zabarwienie: współuczestnictwem w walkach na jedynym wówczas czynnym froncie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego