Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
sprzężona z reakcją reduktazy glutationowej (2.2.6). GSSG powstający w reakcji (2.2.3) redukowany jest w reakcji (2.2.6) kosztem utleniania NADPH. Utlenianie NADPH powoduje spadek absorpcji światła roztworu przy długości fali 340 nm, co można łatwo mierzyć spektrofotometycznie (p. 4.10.2).

Część 3
OBRAZKI Z POLA BITWY
3.1. Koncepcja stresu okcydacyjnego

Z dotychczasowych rozważań wynika, że stacjonarne stężenie RFT i szybkość reakcji RFT uszkadzających składniki komórki zależą od poziomu równowagi pomiędzy szybkością wytwarzania RFT a stężeniami antyoksydantów niskocząsteczkowych i aktywnościami enzymów ochronnych. Zwiększenie szybkości wytwarzania RFT w organizmie (np. wskutek wprowadzenia ksenobiotyków wytwarzających anionorodnik ponadtlenkowy) bądź
sprzężona z reakcją reduktazy glutationowej (2.2.6). GSSG powstający w reakcji (2.2.3) redukowany jest w reakcji (2.2.6) kosztem utleniania NADPH. Utlenianie NADPH powoduje spadek absorpcji światła roztworu przy długości fali 340 nm, co można łatwo mierzyć spektrofotometycznie (p. 4.10.2).<br><br>&lt;tit&gt;Część 3&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;OBRAZKI Z POLA BITWY&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;3.1. Koncepcja stresu okcydacyjnego&lt;/&gt;<br><br>Z dotychczasowych rozważań wynika, że stacjonarne stężenie RFT i szybkość reakcji RFT uszkadzających składniki komórki zależą od poziomu równowagi pomiędzy szybkością wytwarzania RFT a stężeniami antyoksydantów niskocząsteczkowych i aktywnościami enzymów ochronnych. Zwiększenie szybkości wytwarzania RFT w organizmie (np. wskutek wprowadzenia ksenobiotyków wytwarzających anionorodnik ponadtlenkowy) bądź
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego