Typ tekstu: Książka
Autor: Parandowski Jan
Tytuł: Niebo w płomieniach
Rok wydania: 1988
Rok powstania: 1947
fideliter
ad amussim satisfecisse". Następowała data i podpis, którego rozmach świadczył,
że ksiądz Grozd był z rana w wybornym usposobieniu. Dokument spoczywał w zaklejonej
kopercie; ksiądz Grozd miał zamiar wysłać go pocztą, gdyż spodziewał się, że
nie będzie już w przyszłości potrzebował tego rodzaju zarobków. Lecz wyszedłszy
z domu księdza Paliwody skierował się ku bernardynom.
Kościół poucza, że nagłe powroty do zdrowia, należące do zbawiennych skutków
sakramentu Ostatniego Namaszczenia, zdarzają się wtedy, gdy taka zmiana rzeczy
nie sprzeciwia się zamiarom Bożym. W tym wypadku było widoczne, że Opatrzność
troszczy się więcej o niezakłócony tok spraw w c. k. Namiestnictwie niż o
fideliter <br>ad amussim satisfecisse&lt;/&gt;". Następowała data i podpis, którego rozmach świadczył, <br>że ksiądz Grozd był z rana w wybornym usposobieniu. Dokument spoczywał w zaklejonej <br>kopercie; ksiądz Grozd miał zamiar wysłać go pocztą, gdyż spodziewał się, że <br>nie będzie już w przyszłości potrzebował tego rodzaju zarobków. Lecz wyszedłszy <br>z domu księdza Paliwody skierował się ku bernardynom.<br> Kościół poucza, że nagłe powroty do zdrowia, należące do zbawiennych skutków <br>sakramentu Ostatniego Namaszczenia, zdarzają się wtedy, gdy taka zmiana rzeczy <br>nie sprzeciwia się zamiarom Bożym. W tym wypadku było widoczne, że Opatrzność <br>troszczy się więcej o niezakłócony tok spraw w c. k. Namiestnictwie niż o
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego