Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
przedwczesnych czy nieadekwatnych sankcji za zachowania dewiacyjne. Społeczne, a zwłaszcza prawne sankcje piętnujące określone grupy czy osoby jako "dewiantów" lub przestępców poprzez naznaczenie, stygmatyzację, utrwalają przypisane im zachowania i role. Zjawisko to, określane jako proces dewiacji wtórnej, egzemplifikowane jest najczęściej zachowaniami młodzieży wykolejonej, zwłaszcza wywodzącymi się ze zdezorganizowanych środowisk rodzinnych.

Patologia społeczna traktowana jako zbiór pojęciowy zjawisk sprzecznych z systemem wartości społecznie akceptowanych mieści kilka podstawowych kategorii zachowań jednostkowych, grupowych i instytucjonalnych. Ich klasyfikacja, porządkująca - i nie pretendująca do wyczerpania problemu - jest następująca:

1. Przestępczość: przeciwko życiu (zabójstwa) i zdrowiu, przestępstwa pospolite (kradzieże, włamania), gospodarcze, urzędnicze, bankowe, przestępstwa zorganizowane i aferalne
przedwczesnych czy nieadekwatnych sankcji za zachowania dewiacyjne. Społeczne, a zwłaszcza prawne sankcje piętnujące określone grupy czy osoby jako "dewiantów" lub przestępców poprzez naznaczenie, stygmatyzację, utrwalają przypisane im zachowania i role. Zjawisko to, określane jako proces dewiacji wtórnej, egzemplifikowane jest najczęściej zachowaniami młodzieży wykolejonej, zwłaszcza wywodzącymi się ze zdezorganizowanych środowisk rodzinnych.<br><br> Patologia społeczna traktowana jako zbiór pojęciowy zjawisk sprzecznych z systemem wartości społecznie akceptowanych mieści kilka podstawowych kategorii zachowań jednostkowych, grupowych i instytucjonalnych. Ich klasyfikacja, porządkująca - i nie pretendująca do wyczerpania problemu - jest następująca:<br><br> 1. Przestępczość: przeciwko życiu (zabójstwa) i zdrowiu, przestępstwa pospolite (kradzieże, włamania), gospodarcze, urzędnicze, bankowe, przestępstwa zorganizowane i aferalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego