Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1995
posługiwać się jedynie blankietami czekowymi z książeczek czekowych wydanych mu przez oddział PKO prowadzący konto.
§ 31
l. Posiadaczowi lub osobie upoważnionej przez posiadacza oddział PKO wydaje za pokwitowaniem jedną książeczkę czekową.
Jeżeli posiadacz konta nie może odebrać książeczki osobiście oddział może na jego pisemny wniosek, wysłać książeczkę czekową listem poleconym. Pierwszą książeczkę oddział wydaje po wpływie na konto pierwszej wpłaty.
2. Oddział PKO nie wydaje książeczek czekowych w ilości przekraczającej liczbę współwłaścicieli konta.
§ 32
Posiadacz konta jest obowiązany do szczególnie starannego przechowywania książeczki czekowej a także czeków już wystawionych.
W przypadku utraty czeków już wystawionych lub czystych blankietów czekowych, posiadacz konta
posługiwać się jedynie blankietami czekowymi z książeczek czekowych wydanych mu przez oddział PKO prowadzący konto.<br>§ 31<br>l. Posiadaczowi lub osobie upoważnionej przez posiadacza oddział PKO wydaje za pokwitowaniem jedną książeczkę czekową.<br>Jeżeli posiadacz konta nie może odebrać książeczki osobiście oddział może na jego pisemny wniosek, wysłać książeczkę czekową listem poleconym. Pierwszą książeczkę oddział wydaje po wpływie na konto pierwszej wpłaty.<br>2. Oddział PKO nie wydaje książeczek czekowych w ilości przekraczającej liczbę współwłaścicieli konta.<br>§ 32<br>Posiadacz konta jest obowiązany do szczególnie starannego przechowywania książeczki czekowej a także czeków już wystawionych.<br>W przypadku utraty czeków już wystawionych lub czystych blankietów czekowych, posiadacz konta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego