Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
popierania idei, dóbr i usług przez określonego nadawcę;
- środki informacji masowej skłaniającej do nabycia produktu.
Spośród cech odróżniających reklamę od innych elementów kombinacji promotion- -mix za podstawowe uznaje się pośredni i nieosobowy charakter komunikacji z odbiorcą oraz normowaną prawnie konieczność wnoszenia opłat za przestrzeń emisyjną, w której lokowane są komunikaty.
Pierwsza z tych cech generuje dynamikę i kierunek przebiegu komunikacji i specyfikę języka, za którego pośrednictwem zapisywane i przenoszone są informacje. Druga odnosi się, przede wszystkim, do parametrów finansowych, związanych z realizacją całości strategii rynkowej oraz określa pojemność informacyjną komunikatów i wpływa na częstotliwość ich emisji.

W modelu AIDA odnoszonym wyłącznie
popierania idei, dóbr i usług przez określonego nadawcę; <br>- środki informacji masowej skłaniającej do nabycia produktu. <br>Spośród cech odróżniających reklamę od innych elementów kombinacji promotion- -mix za podstawowe uznaje się pośredni i nieosobowy charakter komunikacji z odbiorcą oraz normowaną prawnie konieczność wnoszenia opłat za przestrzeń emisyjną, w której lokowane są komunikaty. <br>Pierwsza z tych cech generuje dynamikę i kierunek przebiegu komunikacji i specyfikę języka, za którego pośrednictwem zapisywane i przenoszone są informacje. Druga odnosi się, przede wszystkim, do parametrów finansowych, związanych z realizacją całości strategii rynkowej oraz określa pojemność informacyjną komunikatów i wpływa na częstotliwość ich emisji. <br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>W modelu AIDA odnoszonym wyłącznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego