Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
Wyobraźmy sobie, że wkręcamy śrubę prawoskrętną w kierunku osi z. Musimy wykonać wówczas obrót osi x o kąt 90° w kierunku osi y. Aby przy takim samym obrocie od x do y w układzie odbitym otrzymać ruch postępowy śruby w kierunku osi z, musielibyśmy użyć śruby lewoskrętnej (rys. 4.6c). Pierwszy z naszych układów moglibyśmy zatem nazwać prawoskrętnym, drugi - odbity - lewoskrętnym. Widzimy więc, że odbicie w zwierciadle zmienia nam skrętność układu. Jeszcze inaczej od układu prawo- do lewoskrętnego możemy przejść, zmieniając równocześnie kierunki wszystkich trzech osi na przeciwne. Współrzędne x,y,z pewnego punktu P zmieniają się w wyniku takiej transformacji
Wyobraźmy sobie, że wkręcamy śrubę prawoskrętną w kierunku osi z. Musimy wykonać wówczas obrót osi x o kąt 90° w kierunku osi y. Aby przy takim samym obrocie od x do y w układzie odbitym otrzymać ruch postępowy śruby w kierunku osi z, musielibyśmy użyć śruby lewoskrętnej (rys. 4.6c). Pierwszy z naszych układów moglibyśmy zatem nazwać prawoskrętnym, drugi - odbity - lewoskrętnym. Widzimy więc, że odbicie w zwierciadle zmienia nam skrętność układu. Jeszcze inaczej od układu prawo- do lewoskrętnego możemy przejść, zmieniając równocześnie kierunki wszystkich trzech osi na przeciwne. Współrzędne x,y,z pewnego punktu P zmieniają się w wyniku takiej transformacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego