Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
rozmytą o rozkładzie trójkątnym.
Definicje
Po przyjęciu powyższych oznaczeń algorytmy mogą być zdefiniowane następująco:
- Funkcje przeciążone:

- Pozostałe procedury:

Wszystkie procedury z modułu PAMP są zgrupowane w dwóch plikach:
- pamp.h - plik nagłówkowy . Zawiera on definicję klasy CPamp oraz definicje wszystkich 16 procedur tej klasy oraz definicję struktury opisującej liczbę rozmytą. Plik ten należy dołączyć do pliku nagłówkowego jednej z podstawowych klas modułu głównego . Przykładowo, plik ten może być dołączony na końcu pliku nagłówkowego klasy dokumentu modułu głównego.
- pamp.cpp - plik implementacyjny . Zawiera on wszystkie procedury należące do modułu. Plik ten należy dołączyć do pliku implementacyjnego tej klasy, w której pliku nagłówkowym
rozmytą o rozkładzie trójkątnym. <br>&lt;hi&gt;Definicje&lt;/&gt;<br>Po przyjęciu powyższych oznaczeń algorytmy mogą być zdefiniowane następująco:<br>- Funkcje przeciążone:<br>&lt;gap&gt;<br>- Pozostałe procedury:<br>&lt;gap&gt;<br>Wszystkie procedury z modułu PAMP są zgrupowane w dwóch plikach:<br>- &lt;hi&gt;pamp.h&lt;/&gt; - plik nagłówkowy &lt;gap&gt;. Zawiera on definicję klasy CPamp oraz definicje wszystkich 16 procedur tej klasy oraz definicję struktury opisującej liczbę rozmytą. Plik ten należy dołączyć do pliku nagłówkowego &lt;gap&gt; jednej z podstawowych klas modułu głównego &lt;gap&gt;. Przykładowo, plik ten może być dołączony na końcu pliku nagłówkowego klasy dokumentu modułu głównego.<br>- &lt;hi&gt;pamp.cpp&lt;/&gt; - plik implementacyjny &lt;gap&gt;. Zawiera on wszystkie procedury należące do modułu. Plik ten należy dołączyć do pliku implementacyjnego tej klasy, w której pliku nagłówkowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego