Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
przywiezione z Niemiec. Po ukazaniu się tego programu pracownicy Urzędu Miejskiego w Pasłęku wspólnie ze Strażą Miejską i Policją w Pasłęku próbowali ustalić rodzaj sprowadzonych odpadów i miejsce składowania, lecz okazało się to niemożliwe, gdyż nie uzyskano bliższych danych w tym zakresie. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem programu 1 TVP "Plus minus" ustalono jedynie, iż przedmiotową informację uzyskali z raportu Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu.
W związku z powyższym wystąpię na piśmie do autorów programu "Plus minus" o udostępnienie kserokopii dokumentów, na podstawie których podano informację o istniejącym składowisku niebezpiecznych odpadów przywiezionych z Niemiec w okolice Pasłęka. Prawdopodobnie chodzi tu o sprowadzone
przywiezione z Niemiec. Po ukazaniu się tego programu pracownicy Urzędu Miejskiego w Pasłęku wspólnie ze Strażą Miejską i Policją w Pasłęku próbowali ustalić rodzaj sprowadzonych odpadów i miejsce składowania, lecz okazało się to niemożliwe, gdyż nie uzyskano bliższych danych w tym zakresie. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem programu 1 TVP "Plus minus" ustalono jedynie, iż przedmiotową informację uzyskali z raportu Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu. <br>W związku z powyższym wystąpię na piśmie do autorów programu "Plus minus" o udostępnienie kserokopii dokumentów, na podstawie których podano informację o istniejącym składowisku niebezpiecznych odpadów przywiezionych z Niemiec w okolice Pasłęka. Prawdopodobnie chodzi tu o sprowadzone
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego