Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
studia. Ilość Polaków na tych studiach była znaczna, ale poza nie żyjącymi już Konstantym Chomętowskim i Józefem Pragłowskim (obaj z ówczesnej Galicji) oraz Jerzym Olszyńskim z Prus Zachodnich nie nawiązywałem z nikim bliższych stosunków przyjacielskich. Pragłowski zginął w latach okupacji, biorąc czynny udział w akcji oporu. Byłem natomiast bodaj jedynym Polakiem, który należał do postępowego "Związku Nieskorporowanych Studentów". Dzięki przynależności do tego Związku zetknąłem się z elitą umysłową różnych narodowości. Co się tyczy studiów, to odrabiałem je sumiennie bez nadmiernego zainteresowania, chociaż byli tam tak wybitni wykładowcy - przyrodnicy, jak np. Wilhelm Pfeffer. Nie treść wykładów Pfeffera, ale jego poglądy filozoficzne na
studia. Ilość Polaków na tych studiach była znaczna, ale poza nie żyjącymi już Konstantym Chomętowskim i Józefem Pragłowskim (obaj z ówczesnej Galicji) oraz Jerzym Olszyńskim z Prus Zachodnich nie nawiązywałem z nikim bliższych stosunków przyjacielskich.<page nr=5> Pragłowski zginął w latach okupacji, biorąc czynny udział w akcji oporu. Byłem natomiast bodaj jedynym Polakiem, który należał do postępowego "<name type="org">Związku Nieskorporowanych Studentów</>". Dzięki przynależności do tego Związku zetknąłem się z elitą umysłową różnych narodowości. Co się tyczy studiów, to odrabiałem je sumiennie bez nadmiernego zainteresowania, chociaż byli tam tak wybitni wykładowcy - przyrodnicy, jak np. Wilhelm Pfeffer. Nie treść wykładów Pfeffera, ale jego poglądy filozoficzne na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego