Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
i biskupów (np. biskupa Michała Kozala). Wielu duchownych polskich zostało aresztowanych i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Na centralnych terenach II Rzeczypospolitej Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo , na którego czele stanął generalny gubernator, Hans Frank, bezpośrednio podlegający wodzowi III Rzeszy - Hitlerowi. Obszar GG traktowano jako zaplecze ekonomiczne, służące gospodarce niemieckiej, Polaków zaś jako gromadę tanich robotników mających pracować dla dobra III Rzeszy. Niemcy starali się przede wszystkim pozbawić naród inteligencji (m.in. aresztowano 180 wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego), której część trafiała bądź do obozów koncentracyjnych, bądź ginęła w egzekucjach, np. w podwarszawskich Palmirach czy w Wawrze.

Na gospodarstwa chłopskie nałożono przymus dostarczania
i biskupów (np. biskupa Michała Kozala). Wielu duchownych polskich zostało aresztowanych i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau.<br><br>Na centralnych terenach II Rzeczypospolitej Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo , na którego czele stanął generalny gubernator, Hans Frank, bezpośrednio podlegający wodzowi III Rzeszy - Hitlerowi. Obszar GG traktowano jako zaplecze ekonomiczne, służące gospodarce niemieckiej, Polaków zaś jako gromadę tanich robotników mających pracować dla dobra III Rzeszy. Niemcy starali się przede wszystkim pozbawić naród inteligencji (m.in. aresztowano 180 wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego), której część trafiała bądź do obozów koncentracyjnych, bądź ginęła w egzekucjach, np. w podwarszawskich Palmirach czy w Wawrze.<br><br>Na gospodarstwa chłopskie nałożono przymus dostarczania
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego