Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
początków strzelania w źdźbło, w zbożach jarych w końcu krzewienia do początków strzelania w źdźbło.
6.3. Dobór odmian, szkodniki i choroby zbóż
Dobór odpowiednich odmian zbóż do istniejących warunków przyrodniczych i dla potrzeb użytkowych gospodarstwa ma duże znaczenie dla ekonomiki produkcji zbóż. Odmiany zbóż dzielimy na intensywne i ekstensywne. Ponadto istnieją odmiany odporne na wylęganie, suszę, wymrażanie (zimotrwałość) oraz odporne na określone choroby. Dobieramy również takie odmiany, które w danych warunkach przynoszą największy zysk.
Odmiany ekstensywne znoszą słabsze warunki glebowe (stanowiska) i gorsze nawożenie. Odmiany intensywne zbóż wymagają gleb urodzajnych, które nabyły odpowiednią kulturę. Odmiany ekstensywne w warunkach prymitywnych przynoszą
początków strzelania w źdźbło, w zbożach jarych w końcu krzewienia do początków strzelania w źdźbło.<br>&lt;tit1&gt;6.3. Dobór odmian, szkodniki i choroby zbóż&lt;/&gt;<br>Dobór odpowiednich odmian zbóż do istniejących warunków przyrodniczych i dla potrzeb użytkowych gospodarstwa ma duże znaczenie dla ekonomiki produkcji zbóż. Odmiany zbóż dzielimy na intensywne i ekstensywne. Ponadto istnieją odmiany odporne na wylęganie, suszę, wymrażanie (zimotrwałość) oraz odporne na określone choroby. Dobieramy również takie odmiany, które w danych warunkach przynoszą największy zysk.<br>Odmiany ekstensywne znoszą słabsze warunki glebowe (stanowiska) i gorsze nawożenie. Odmiany intensywne zbóż wymagają gleb urodzajnych, które nabyły odpowiednią kulturę. Odmiany ekstensywne w warunkach prymitywnych przynoszą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego