Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
przedstawionej im grupy instrumentów. Głównymi kryteriami, jakimi się kierują eksperci, to: barwa dźwięku i jej wyrównanie w poszczególnych rejestrach, czystość dźwięku, wygoda gry itd. Subiektywna ocena jakości instrumentów, podobnie jak to ma miejsce w ocenie jakości transmisji mowy, wymaga zaangażowania czasowego wybitnej klasy ekspertów, co nie zawsze jest ekonomicznie uzasadnione. Ponadto ogranicza to powszechność stosowania tego typu ocen. Jednocześnie uzyskane tymi metodami oceny (klasy) lub szeregi klasyfikacyjne instrumentów nie mają żadnych wskaźników ilościowych, co utrudnia ich porównywanie ze sobą. Próby zobiektywizowania metod oceny jakości instrumentów muzycznych mają na celu przede wszystkim uściślenie metod oceny instrumentów gotowych i masowej ich kontroli w
przedstawionej im grupy instrumentów. Głównymi kryteriami, jakimi się kierują eksperci, to: barwa dźwięku i jej wyrównanie w poszczególnych rejestrach, czystość dźwięku, wygoda gry itd. Subiektywna ocena jakości instrumentów, podobnie jak to ma miejsce w ocenie jakości transmisji mowy, wymaga zaangażowania czasowego wybitnej klasy ekspertów, co nie zawsze jest ekonomicznie uzasadnione. Ponadto ogranicza to powszechność stosowania tego typu ocen. Jednocześnie uzyskane tymi metodami oceny (klasy) lub szeregi klasyfikacyjne instrumentów nie mają żadnych wskaźników ilościowych, co utrudnia ich porównywanie ze sobą. Próby zobiektywizowania metod oceny jakości instrumentów muzycznych mają na celu przede wszystkim uściślenie metod oceny instrumentów gotowych i masowej ich kontroli w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego