Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy wyposażenia mieszkań
Rok: 2000
w biurze Zarządu wyżej wymienionej Spółdzielni.
§15. Jako datę podziału przyjmuje się dzień 31.12.1998 r.
§16. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.1998 r. - ...... załącznik nr 1,
2) plan podziału - ...... załącznik nr 2,
3) zbiorczy plan nieruchomości ...... - załącznik nr 3,
2. Ponadto do uchwały niniejszej załącza się listę obecności oraz protokół komisji skrutacyjnej z głosowania nad uchwałą podziałową.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Sekretarz Zebrania Przedstawicieli
Teresa Kurek
Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli
Andrzej Wąsik

Toppits(r)
Najwyższej jakości opakowania Toppits(r)
pomocne przy:
( pieczeniu i duszeniu
( zamrażaniu
( przechowywaniu żywności
w biurze Zarządu wyżej wymienionej Spółdzielni.<br>§15. Jako datę podziału przyjmuje się dzień 31.12.1998 r.<br>§16. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:<br>1) sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.1998 r. - ...... załącznik nr 1,<br>2) plan podziału - ...... załącznik nr 2,<br>3) zbiorczy plan nieruchomości ...... - załącznik nr 3, <br>2. Ponadto do uchwały niniejszej załącza się listę obecności oraz protokół komisji skrutacyjnej z głosowania nad uchwałą podziałową.<br>§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.<br>Sekretarz Zebrania Przedstawicieli<br>Teresa Kurek<br>Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli<br>Andrzej Wąsik<br><br>&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert"&gt;<br><br>Toppits(r)<br>Najwyższej jakości opakowania Toppits(r)<br>pomocne przy:<br>( pieczeniu i duszeniu <br>( zamrażaniu<br>( przechowywaniu żywności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego