Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
aneurysmata). Membrana elastica externa jest bardzo słabo wykształcona bądź nie występuje zupełnie, wskutek czego nie ma wyraźnej granicy między błoną środkową a przydanką.
Błona zewnętrzna, cieńsza niż w tętnicach typu mięśniowego, jest utworzona z tkanki łącznej luźnej z komórkami tłuszczowymi oraz włóknami sprężystymi i pojedynczymi komórkami mięśniowymi o przebiegu podłużnym. Poza tym przydanka zawiera naczynia naczyń i nerwy.
Do tętnic typu sprężystego należą m.in. aorta, tętnica płucna, tętnica podobojczykowa, szyjna i biodrowa.
Tętnice mogą być zaopatrzone w specjalne urządzenia służące do regulowania przepływu krwi. Należą tu tzw. komórki nabłonkowate pochodzące z mezenchymy, będące zmodyfikowanymi komórkami mięśniowymi gładkimi o szklistej cytoplazmie
aneurysmata). Membrana elastica externa jest bardzo słabo wykształcona bądź nie występuje zupełnie, wskutek czego nie ma wyraźnej granicy między błoną środkową a przydanką.<br>Błona zewnętrzna, cieńsza niż w tętnicach typu mięśniowego, jest utworzona z tkanki łącznej luźnej z komórkami tłuszczowymi oraz włóknami sprężystymi i pojedynczymi komórkami mięśniowymi o przebiegu podłużnym. Poza tym przydanka zawiera naczynia naczyń i nerwy.<br>Do tętnic typu sprężystego należą m.in. aorta, tętnica płucna, tętnica podobojczykowa, szyjna i biodrowa.<br>Tętnice mogą być zaopatrzone w specjalne urządzenia służące do regulowania przepływu krwi. Należą tu tzw. komórki nabłonkowate pochodzące z mezenchymy, będące zmodyfikowanymi komórkami mięśniowymi gładkimi o szklistej cytoplazmie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego