Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
prawie taka sama jak w tętnicach.
Błona zewnętrzna jest zbudowana z tkanki łącznej luźnej z włóknami sprężystymi i komórkami mięśniowymi gładkimi o przebiegu podłużnym i skośnym. Jest to warstwa gruba i tym lepiej rozwinięta, im większa jest średnica żyły. Szczególnie dobrze wykształcone mięśnie spotyka się w dużych żyłach jamy brzusznej. Poza tym w przydance, podobnie jak w tętnicach, występują naczynia naczyń i nerwy.
Większość żył położonych poniżej serca ma specjalne urządzenia w postaci zastawek (ryc. 13), które zapobiegają cofaniu się krwi. Występują one w żyłach o średnicy od 20 m począwszy. Są to zdwojenia błony wewnętrznej, które układają się w parzyste
prawie taka sama jak w tętnicach.<br>Błona zewnętrzna jest zbudowana z tkanki łącznej luźnej z włóknami sprężystymi i komórkami mięśniowymi gładkimi o przebiegu podłużnym i skośnym. Jest to warstwa gruba i tym lepiej rozwinięta, im większa jest średnica żyły. Szczególnie dobrze wykształcone mięśnie spotyka się w dużych żyłach jamy brzusznej. Poza tym w przydance, podobnie jak w tętnicach, występują naczynia naczyń i nerwy.<br>Większość żył położonych poniżej serca ma specjalne urządzenia w postaci zastawek (ryc. 13), które zapobiegają cofaniu się krwi. Występują one w żyłach o średnicy od 20 m począwszy. Są to zdwojenia błony wewnętrznej, które układają się w parzyste
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego