Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
podane w tabeli 2.3.


- parametr określający zadany poziom weryfikacji. Dopuszczalne wartości liczby i odpowiadające im poziomy są podane w tabeli 2.4.


- parametr określający wybrany wskaźnik jakości modelu. Wskaźniki jakości są publicznymi funkcjami klasy . Dopuszczalne wartości określające wybrany wskaźnik jakości są podane w tabeli 2.5.

Działanie procedury Ver
Procedura jest procedurą weryfikującą poprawność przyjętego modelu prognozowania wskaźników niezawodności. Proces weryfikacji składa się z dwóch etapów:
1. Wyznaczenie wartości wskaźnika jakości na podstawie tablic , które są argumentami wejściowymi procedury, oraz z wykorzystaniem parametru , którego wartość określa typ wybranego do dalszych obliczeń wskaźnika niezawodności.
2. Sprawdzenie, czy wyznaczona wartość wskaźnika jakości
podane w tabeli 2.3.<br>&lt;gap&gt;<br><br> &lt;gap&gt; - parametr określający zadany poziom weryfikacji. Dopuszczalne wartości liczby &lt;gap&gt; i odpowiadające im poziomy &lt;gap&gt; są podane w tabeli 2.4.<br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;gap&gt; - parametr określający wybrany wskaźnik jakości modelu. Wskaźniki jakości są publicznymi funkcjami klasy &lt;gap&gt;. Dopuszczalne wartości &lt;gap&gt; określające wybrany wskaźnik jakości są podane w tabeli 2.5.<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;tit&gt;Działanie procedury Ver&lt;/&gt;<br>Procedura &lt;gap&gt; jest procedurą weryfikującą poprawność przyjętego modelu prognozowania wskaźników niezawodności. Proces weryfikacji składa się z dwóch etapów:<br>1. Wyznaczenie wartości wskaźnika jakości na podstawie tablic &lt;gap&gt;, które są argumentami wejściowymi procedury, oraz z wykorzystaniem parametru &lt;gap&gt;, którego wartość określa typ wybranego do dalszych obliczeń wskaźnika niezawodności. <br>2. Sprawdzenie, czy wyznaczona wartość wskaźnika jakości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego