Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
więc zwykle o stanie zatrudnienia około 90-100 osób.
Przedsiębiorstwa mniejsze w pierwszych latach powojennych pozostawały nadal prywatne. Od 1947r. do 1951r. były one powszechnie odbierane właścicielom i nacjonalizowane na podstawie - stosowanego z reguły z rażącym naruszeniem prawa - dekretu Prezydenta RP z 16 grudnia 1918r. poprzez ustanawianie przymusowego zarządu państwowego. Procedura ta została usankcjonowana ustawą z 25 lutego 1958r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz.U. nr 11, poz. 37 z poźn. zm.). Nadzór nad zawłaszczanymi w ten sposób przedsiębiorstwami przejmowały zwykle wojewódzkie zarządy przemysłu terenowego.
Pierwszym powojennym aktem prawnym dotyczącym nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi była uchwała
więc zwykle o stanie zatrudnienia około 90-100 osób.<br>Przedsiębiorstwa mniejsze w pierwszych latach powojennych pozostawały nadal prywatne. Od 1947r. do 1951r. były one powszechnie odbierane właścicielom i nacjonalizowane na podstawie - stosowanego z reguły z rażącym naruszeniem prawa - dekretu Prezydenta RP z 16 grudnia 1918r. poprzez ustanawianie przymusowego zarządu państwowego. Procedura ta została usankcjonowana ustawą z 25 lutego 1958r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz.U. nr 11, poz. 37 z poźn. zm.). Nadzór nad zawłaszczanymi w ten sposób przedsiębiorstwami przejmowały zwykle wojewódzkie zarządy przemysłu terenowego.<br>Pierwszym powojennym aktem prawnym dotyczącym nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi była uchwała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego