Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
się zasobów leśnych,
- narastającymi zmianami klimatycznymi.

Załamały się nadzieje na wygaszanie zbrojnych konfliktów i rozbrojenie świata, co umożliwiłoby finansowanie ochrony środowiska. Podstawowa nadzieja zwiększenia środków na ochronę środowiska wiązała się z koncepcją przejęcia znacznej części sum przeznaczonych dotychczas na zbrojenia. Okazało się jednak, że liczba lokalnych konfliktów zbrojnych nie maleje. Przeciwnie, tworzą się nowe (Jugosławia) wobec których społeczność światowa (ONZ) jest bezradna.

Realizacja postanowień z Rio w Polsce

Polska ma bardzo stare tradycje ochrony przyrody. W okresie międzywojennym Polska brała żywy udział w kreowaniu założeń ochrony przyrody.
Obecnie, w okresie transformacji politycznej i gospodarczej wiele uwagi poświęca się problemom ochrony środowiska
się zasobów leśnych,<br>- narastającymi zmianami klimatycznymi.<br><br>Załamały się nadzieje na wygaszanie zbrojnych konfliktów i rozbrojenie świata, co umożliwiłoby finansowanie ochrony środowiska. Podstawowa nadzieja zwiększenia środków na ochronę środowiska wiązała się z koncepcją przejęcia znacznej części sum przeznaczonych dotychczas na zbrojenia. Okazało się jednak, że liczba lokalnych konfliktów zbrojnych nie maleje. Przeciwnie, tworzą się nowe (Jugosławia) wobec których społeczność światowa (ONZ) jest bezradna.<br><br>&lt;tit&gt;Realizacja postanowień z Rio w Polsce&lt;/&gt;<br><br>Polska ma bardzo stare tradycje ochrony przyrody. W okresie międzywojennym Polska brała żywy udział w kreowaniu założeń ochrony przyrody.<br>Obecnie, w okresie transformacji politycznej i gospodarczej wiele uwagi poświęca się problemom ochrony środowiska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego