Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zgłoszenia sekretariat w siedzibie firmy:
00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A/18, VI piętro.
Tel/fax. 654-17-18, 654-17-19, 654-20-80
w godzinach 9.00-17.00.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

NAZWA FIRMY: ......
ADRES: ......
TEL: ...... FAX: ......
NUMER NIP: ......
NADANY NUMER RABATOWY ......
UCZESTNIK: ......
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą przysłania karty zgłoszeniowej.
Należność w kwocie ...... zł. zobowiązujemy się uregulować dnia ...... przelewem na konto CSiSK "Adiutor" Sp. z o.o. w Banku PKO S.A. IV O/W-wa Numer konta: 12401053- 40059019-2700-401112-001. Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE<br>Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zgłoszenia sekretariat w siedzibie firmy:<br>00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A/18, VI piętro.<br>Tel/fax. 654-17-18, 654-17-19, 654-20-80<br>w godzinach 9.00-17.00.<br><br>&lt;tit&gt;KARTA ZGŁOSZENIOWA&lt;/&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>NAZWA FIRMY: ......<br>ADRES: ......<br>TEL: ...... FAX: ......<br>NUMER NIP: ......<br>NADANY NUMER RABATOWY ......<br>UCZESTNIK: ......<br>Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą przysłania karty zgłoszeniowej.<br>Należność w kwocie ...... zł. zobowiązujemy się uregulować dnia ...... przelewem na konto CSiSK "Adiutor" Sp. z o.o. w Banku PKO S.A. IV O/W-wa Numer konta: 12401053- 40059019-2700-401112-001. Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego