Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Szczeciński
Nr: 28/03
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2002
Regionalna (PTR), należącą w całości do TVP. W walnym zgromadzeniu PTR właściciel reprezentowany byłby przez zarząd TVP SA. Zgodnie z nowym przepisem zarząd TVP nie ma prawa do rozporządzania akcjami lub prawami z akcji PTR, ani do ustanowienia obciążeń na tych akcjach.
(PAP)


RPO o mieszkańcach strefy nadgranicznej
Przepisy dyskryminują

RZECZNIK Praw Obywatelskich uważa, że ograniczenia w przywozie towarów z zagranicy dla osób mieszkających w strefie nadgranicznej są dyskryminujące. Ministerstwo Finansów nie zgadza się z tą opinią. "Zgodnie z opiniami pracowników organów celnych, najczęściej nie ma możliwości ustalenia miejsca zamieszkania osoby przekraczającej granicę na podstawie jej dokumentów. Dlatego podział przekraczających granicę na tej
Regionalna (PTR), należącą w całości do TVP. W walnym zgromadzeniu PTR właściciel reprezentowany byłby przez zarząd TVP SA. Zgodnie z nowym przepisem zarząd TVP nie ma prawa do rozporządzania akcjami lub prawami z akcji PTR, ani do ustanowienia obciążeń na tych akcjach.<br>&lt;au&gt;(PAP)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;RPO o mieszkańcach strefy nadgranicznej&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Przepisy dyskryminują&lt;/&gt;<br><br>RZECZNIK Praw Obywatelskich uważa, że ograniczenia w przywozie towarów z zagranicy dla osób mieszkających w strefie nadgranicznej są dyskryminujące. Ministerstwo Finansów nie zgadza się z tą opinią. &lt;q&gt;"Zgodnie z opiniami pracowników organów celnych, najczęściej nie ma możliwości ustalenia miejsca zamieszkania osoby przekraczającej granicę na podstawie jej dokumentów. Dlatego podział przekraczających granicę na tej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego