Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
wysiłek intelektualistów afrykańskich idzie na badanie kultur afrykańskich. Problem ten był omawiany na pierwszej międzyuniwersyteckiej konferencji uniwersytetów Zachodniej Afryki we Freetown (Sierra Leone) w 1961 r. W rok później na Uniwersytecie Ghany utworzono Instytut Studiów Afrykańskich. Podobne zakłady naukowe powstały na Uniwersytecie w Ibadanie (Nigeria) i przy Uniwersytecie Marokańskim w Rabacie.
Pochodzenie elity przywódczej

Trudno przecenić rozmiary tej rewolucji jaka dokonuje się dziś w sposób gwałtowny w Afryce. Przejście od struktur pierwotnych wprost do zindustrializowanych form życia w nowoczesnych państwach typu euroamerykańskiego dokonuje się w ramach jednego pokolenia w mentalności Afrykanina. Przebieg tego gwałtownego procesu i stworzenie w krótkim czasie idei
wysiłek intelektualistów afrykańskich idzie na badanie kultur afrykańskich. Problem ten był omawiany na pierwszej międzyuniwersyteckiej konferencji uniwersytetów Zachodniej Afryki we Freetown (Sierra Leone) w 1961 r. W rok później na Uniwersytecie Ghany utworzono Instytut Studiów Afrykańskich. Podobne zakłady naukowe powstały na Uniwersytecie w Ibadanie (Nigeria) i przy Uniwersytecie Marokańskim w Rabacie.<br>&lt;page nr=112&gt; &lt;tit&gt;Pochodzenie elity przywódczej&lt;/&gt;<br><br>Trudno przecenić rozmiary tej rewolucji jaka dokonuje się dziś w sposób gwałtowny w Afryce. Przejście od struktur pierwotnych wprost do zindustrializowanych form życia w nowoczesnych państwach typu euroamerykańskiego dokonuje się w ramach jednego pokolenia w mentalności Afrykanina. Przebieg tego gwałtownego procesu i stworzenie w krótkim czasie idei
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego