Typ tekstu: Książka
Autor: Leśmian Bolesław
Tytuł: Poezje
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1920
Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie...

Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
Serce w piersi zamiera... Nie!... To - Bóg, nie oni!...

JADWIGA

Cień za cieniem się ugania, a motyla motyl ściga -
Rozpłakała się w lesie niekochana Jadwiga.

"Raczej ciało niepieszczone wilkom rzucić w bór za borem,
Niż nie zaznać pieszczoty choćby nawet z potworem!'' -

I wypełznął czerw spod ziemi zwilgotniałym pyskiem czynny.
"Ot ja ciebie popieszczę! Ot ja właśnie - nikt inny!'' -

Obejrzała się na drogę i na tuman poza drogą.
"Oprócz ciebie na świecie nie mam, czerwiu, nikogo
Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,<br>Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie...<br><br>Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!<br>Serce w piersi zamiera... Nie!... To - Bóg, nie oni!...&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="poem" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;JADWIGA&lt;/&gt;<br><br>Cień za cieniem się ugania, a motyla motyl ściga -<br> Rozpłakała się w lesie niekochana Jadwiga.<br><br>"Raczej ciało niepieszczone wilkom rzucić w bór za borem,<br> Niż nie zaznać pieszczoty choćby nawet z potworem!'' -<br><br>I wypełznął czerw spod ziemi zwilgotniałym pyskiem czynny.<br> "Ot ja ciebie popieszczę! Ot ja właśnie - nikt inny!'' -<br><br>Obejrzała się na drogę i na tuman poza drogą.<br> "Oprócz ciebie na świecie nie mam, czerwiu, nikogo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego