Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zasiłki dla młodocianych pracowników pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (sierot i półsierot, zatrudnionych poza miejscem zamieszkania).
W charakterystyce działań opiekuńczych w latach 70-tych należy podkreślić pewne odejście od zaspokajania potrzeb poprzez opiekę zakładową na rzecz form rodzinnych (np. rodziny zastępcze).
W systematyzacji zagadnień zabezpieczenia społecznego dokonanej przez A. Rajkiewicza wprowadzono nowe ujęcie świadczeń dla młodzieży organizowanych w związku z procesem kształcenia. Określone one zostały jako tzw. uzupełniające świadczenia socjalne i w odniesieniu do kształcącej się młodzieży obejmują zarówno świadczenia pieniężne (stypendialne), jak i rzeczowe (internaty, stołówki). System stypendialny dla młodzieży studiującej uległ w latach 70-tych kilkakrotnym zmianom, godne
zasiłki dla młodocianych pracowników pochodzących z rodzin o niskim dochodzie (sierot i półsierot, zatrudnionych poza miejscem zamieszkania). <br> W charakterystyce działań opiekuńczych w latach 70-tych należy podkreślić pewne odejście od zaspokajania potrzeb poprzez opiekę zakładową na rzecz form rodzinnych (np. rodziny zastępcze). <br> W systematyzacji zagadnień zabezpieczenia społecznego dokonanej przez A. Rajkiewicza wprowadzono nowe ujęcie świadczeń dla młodzieży organizowanych w związku z procesem kształcenia. Określone one zostały jako tzw. uzupełniające świadczenia socjalne i w odniesieniu do kształcącej się młodzieży obejmują zarówno świadczenia pieniężne (stypendialne), jak i rzeczowe (internaty, stołówki). System stypendialny dla młodzieży studiującej uległ w latach 70-tych kilkakrotnym zmianom, godne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego