Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
ma nazwiska, lecz występuje jedynie pod tytułem urzędu, który pełni.
W takim też charakterze pojawia się policmajster w opowiadaniu Telimeny (notabene znamy tylko jej imię), ale już wielki łowczy oraz ofiarodawca bonończyka występują pod nazwiskami znaczeniowymi.
Był to sposób stale stosowany przez Fredrę, żeby przypomnieć choć rejenta Milczka czy cześnika Raptusiewicza. Kozodusin jest takim właśnie nazwiskiem, rzekomo rosyjskim, utworzonym od czasownika "dusić". Stąd w przekładach Pana Tadeusza na francuski bywa ono również tłumaczone znaczeniowo. Kozodusin to Kaprassassine (od assassiner#zabijać, mordować)10. Natomiast tłumaczenia na języki słowiańskie (rosyjski, białoruski, ukraiński), a nawet na angielski i niemiecki zachowują Mickiewiczowską pisownię tego nazwiska
ma nazwiska, lecz występuje jedynie pod tytułem urzędu, który pełni.<br>W takim też charakterze pojawia się policmajster w opowiadaniu Telimeny (notabene znamy tylko jej imię), ale już wielki łowczy oraz ofiarodawca bonończyka występują pod nazwiskami znaczeniowymi.<br>Był to sposób stale stosowany przez Fredrę, żeby przypomnieć choć rejenta Milczka czy cześnika Raptusiewicza. Kozodusin jest takim właśnie nazwiskiem, rzekomo rosyjskim, utworzonym od czasownika "dusić". Stąd w przekładach Pana Tadeusza na francuski bywa ono również tłumaczone znaczeniowo. Kozodusin to Kaprassassine (od assassiner#zabijać, mordować)10. Natomiast tłumaczenia na języki słowiańskie (rosyjski, białoruski, ukraiński), a nawet na angielski i niemiecki zachowują Mickiewiczowską pisownię tego nazwiska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego