Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
stałą rotacyjną
.
Rys. 4.6. Krzywa potencjału stanu cząsteczki KLi z zaznaczonymi wartościami położeń R_v (zdefiniowanych w równaniu (4.39)), dla poziomów oscylacyjnych v od 0 do 26
Staje się ona przez to zależna od v, gdyż potencjał, w którym odbywają się drgania, nie jest symetryczny względem punktu R=Re. Ponieważ potencjał ten rośnie szybko dla małych R, natomiast dla dużych R zmierza dużo wolniej do stałej wartości, zatem zdefiniowana w równaniu wielkość Rv rośnie ze wzrostem v. Przykładową zależność Rv od v dla typowego stanu cząsteczkowego ilustruje rysunek 4.6. Zmienną wartość stałej rotacyjnej uwzględnia się przedstawiając ją w
stałą rotacyjną <br>&lt;gap&gt;.<br>Rys. 4.6. Krzywa potencjału stanu &lt;gap&gt; cząsteczki KLi z zaznaczonymi wartościami położeń R_v (zdefiniowanych w równaniu (4.39)), dla poziomów oscylacyjnych v od 0 do 26<br>Staje się ona przez to zależna od v, gdyż potencjał, w którym odbywają się drgania, nie jest symetryczny względem punktu R=Re. Ponieważ potencjał ten rośnie szybko dla małych R, natomiast dla dużych R zmierza dużo wolniej do stałej wartości, zatem zdefiniowana w równaniu wielkość Rv rośnie ze wzrostem v. Przykładową zależność Rv od v dla typowego stanu cząsteczkowego ilustruje rysunek 4.6. Zmienną wartość stałej rotacyjnej uwzględnia się przedstawiając ją w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego