Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
wzorem; ilustracją był rysunek 4.2. Ograniczając się do najprostszego modelu drgań harmonicznych jąder, mamy . Oznaczając przez wartość R, przy której potencjał osiąga minimum dla danej wartości J, otrzymujemy .
Jest to równanie czwartego stopnia, z którego można wyznaczyć jako funkcję J. Ponieważ jednak poprawka do odległości równowagowej w nieobecności rotacji, Re, jest nieduża, rozwiążemy równanie metodą iteracyjną. W pierwszym przybliżeniu położymy więc w mianowniku wyrazu związanego z rotacją i otrzymamy .
Energia rotacyjna odkształconej w ten sposób cząsteczki wynosi (włączyliśmy do niej wyraz związany z przesunięciem punktu równowagi). Podstawiając tu obliczoną wartość , uzyskamy zastosowaliśmy tu wzór , słuszny dla małych x. Uwzględniając fakt
wzorem; ilustracją był rysunek 4.2. Ograniczając się do najprostszego modelu drgań harmonicznych jąder, mamy &lt;gap&gt;. Oznaczając przez &lt;gap&gt; wartość R, przy której potencjał &lt;gap&gt; osiąga minimum dla danej wartości J, otrzymujemy &lt;gap&gt;. <br>Jest to równanie czwartego stopnia, z którego można wyznaczyć &lt;gap&gt; jako funkcję J. Ponieważ jednak poprawka do odległości równowagowej w nieobecności rotacji, Re, jest nieduża, rozwiążemy równanie metodą iteracyjną. W pierwszym przybliżeniu położymy więc &lt;gap&gt; w mianowniku wyrazu związanego z rotacją i otrzymamy &lt;gap&gt;.<br>Energia rotacyjna odkształconej w ten sposób cząsteczki wynosi &lt;gap&gt; (włączyliśmy do niej wyraz związany z przesunięciem punktu równowagi). Podstawiając tu obliczoną wartość &lt;gap&gt;, uzyskamy &lt;gap&gt; zastosowaliśmy tu wzór &lt;gap&gt;, słuszny dla małych x. Uwzględniając fakt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego