Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
cząsteczki dwuwymiarową powierzchnię energii potencjalnej można wykreślić jako funkcję dwóch odległości , które oznaczymy przez R1 i R2. W najprostszym przybliżeniu możemy założyć, że energia potencjalna dana jest sumą dwóch jednakowych, dwuatomowych funkcji Morse'a gdzie D jest energią dysocjacji cząsteczki na fragmenty XY i Y, mierzoną od minimum energii potencjalnej, a Re - odległością w stanie równowagi. Rysunek 4.17 przedstawia taką powierzchnię za pomocą poziomic. Energia potencjalna ma głębokie minimum dla , które odpowiada równowagowej konfiguracji cząsteczki . Od tego minimum energia potencjalna rośnie we wszystkich kierunkach. Duża wartość R1 (lub duża wartość R2) odpowiada atomowi Y oddalonemu od cząsteczki XY. Gdy R1 i
cząsteczki dwuwymiarową powierzchnię energii potencjalnej można wykreślić jako funkcję dwóch odległości <gap>, które oznaczymy przez R1 i R2. W najprostszym przybliżeniu możemy założyć, że energia potencjalna dana jest sumą dwóch jednakowych, dwuatomowych funkcji Morse'a <gap> gdzie D jest energią dysocjacji cząsteczki na fragmenty XY i Y, mierzoną od minimum energii potencjalnej, a Re - odległością <gap> w stanie równowagi. Rysunek 4.17 przedstawia taką powierzchnię za pomocą poziomic. Energia potencjalna ma głębokie minimum dla <gap>, które odpowiada równowagowej konfiguracji cząsteczki <gap>. Od tego minimum energia potencjalna rośnie we wszystkich kierunkach. Duża wartość R1 (lub duża wartość R2) odpowiada atomowi Y oddalonemu od cząsteczki XY. Gdy R1 i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego