Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
podmiotów w warunkach gospodarki rynkowej wywołuje potrzebę rozpatrywania jakości na płaszczyźnie ekonomicznej. Nasilenie tej potrzeby jest proporcjonalne do stopnia samodzielności podmiotów oraz rangi jakości w konkurencyjnych stosunkach rynkowych. Źródłem zasady ekonomiki jest teza o wpływie rozstrzygnięć w zakresie jakości na ekonomiczne wyniki podmiotów.
Zasada ekonomiki opiera się na badaniu relacji Re, występującej pomiędzy kategoriami jakościowymi, odnoszonymi do przedmiotu (obiektu badań - w tym produktu), a kategoriami ekonomicznymi:

Czynniki relacji Re w zależności od celów badań, mogą występować w pełnym spektrum form analitycznych i syntetycznych. Badania zmierzają do identyfikacji i formalizacji relacji Re. Wynik formalizacji przyjmuje m.in. postać empirycznej zależności funkcyjnej lub
podmiotów w warunkach gospodarki rynkowej wywołuje potrzebę rozpatrywania jakości na płaszczyźnie ekonomicznej. Nasilenie tej potrzeby jest proporcjonalne do stopnia samodzielności podmiotów oraz rangi jakości w konkurencyjnych stosunkach rynkowych. Źródłem zasady ekonomiki jest teza o wpływie rozstrzygnięć w zakresie jakości na ekonomiczne wyniki podmiotów.<br>Zasada ekonomiki opiera się na badaniu relacji Re, występującej pomiędzy kategoriami jakościowymi, odnoszonymi do przedmiotu (obiektu badań - w tym produktu), a kategoriami ekonomicznymi:<br>&lt;gap&gt;<br>Czynniki relacji Re w zależności od celów badań, mogą występować w pełnym spektrum form analitycznych i syntetycznych. Badania zmierzają do identyfikacji i formalizacji relacji Re. Wynik formalizacji przyjmuje m.in. postać empirycznej zależności funkcyjnej lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego