Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
stopnia samodzielności podmiotów oraz rangi jakości w konkurencyjnych stosunkach rynkowych. Źródłem zasady ekonomiki jest teza o wpływie rozstrzygnięć w zakresie jakości na ekonomiczne wyniki podmiotów.
Zasada ekonomiki opiera się na badaniu relacji Re, występującej pomiędzy kategoriami jakościowymi, odnoszonymi do przedmiotu (obiektu badań - w tym produktu), a kategoriami ekonomicznymi:

Czynniki relacji Re w zależności od celów badań, mogą występować w pełnym spektrum form analitycznych i syntetycznych. Badania zmierzają do identyfikacji i formalizacji relacji Re. Wynik formalizacji przyjmuje m.in. postać empirycznej zależności funkcyjnej lub statystycznej (Fi), w których kategorie ekonomiczne są zmiennymi objaśnianymi, a kategorie jakościowe - zmiennymi objaśniającymi:


Wyrażenie powyższych kategorii w
stopnia samodzielności podmiotów oraz rangi jakości w konkurencyjnych stosunkach rynkowych. Źródłem zasady ekonomiki jest teza o wpływie rozstrzygnięć w zakresie jakości na ekonomiczne wyniki podmiotów.<br>Zasada ekonomiki opiera się na badaniu relacji Re, występującej pomiędzy kategoriami jakościowymi, odnoszonymi do przedmiotu (obiektu badań - w tym produktu), a kategoriami ekonomicznymi:<br>&lt;gap&gt;<br>Czynniki relacji Re w zależności od celów badań, mogą występować w pełnym spektrum form analitycznych i syntetycznych. Badania zmierzają do identyfikacji i formalizacji relacji Re. Wynik formalizacji przyjmuje m.in. postać empirycznej zależności funkcyjnej lub statystycznej (Fi), w których kategorie ekonomiczne są zmiennymi objaśnianymi, a kategorie jakościowe - zmiennymi objaśniającymi:<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Wyrażenie powyższych kategorii w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego