Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
glutationowej i reduktazy NAD(P)H: chinon sąsiaduje od strony 5 "element odpowiedzi antyoksydacyjnej" (ang. antioxidant responsive element - ARE), aktywowany przez związki fenolowe i niektóre związki aromatyczne metabolizowane w komórkach. ARE zawiera motyw sekwencji podobny do sekwencji wiążącej heterodimer c-Jun/c-Fos. Być może wiążą się one z ARE? Region DNA poprzedzający miejsce rozpoczęcia transkrypcji genu peroksydazy glutationowej w komórkach człowieka zawiera dwa odcinki oddziałujące z białkami w sposób zależny od parcjalnego ciśnienia tlenu w hodowli miocytów serca ("elementy odpowiadające na tlen", ang. oxygen responsible elements), które - jak się wydaje - aktywują biosyntezę enzymu w warunkach zwiększonego stężenia tlenu w komórkach
glutationowej i reduktazy NAD(P)H: chinon sąsiaduje od strony 5 "element odpowiedzi antyoksydacyjnej" (ang. antioxidant responsive element - ARE), aktywowany przez związki fenolowe i niektóre związki aromatyczne metabolizowane w komórkach. ARE zawiera motyw sekwencji podobny do sekwencji wiążącej heterodimer c-Jun/c-Fos. Być może wiążą się one z ARE? Region DNA poprzedzający miejsce rozpoczęcia transkrypcji genu peroksydazy glutationowej w komórkach człowieka zawiera dwa odcinki oddziałujące z białkami w sposób zależny od parcjalnego ciśnienia tlenu w hodowli miocytów serca ("elementy odpowiadające na tlen", ang. oxygen responsible elements), które - jak się wydaje - aktywują biosyntezę enzymu w warunkach zwiększonego stężenia tlenu w komórkach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego