Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochrony środowiska
Rok: 2004
i zagrozi państwom sąsiednim, zwiększając zdolność Chin do przerzucania wojsk i transportowania zaopatrzenia przez Płaskowyż Tybetański.
Klon T.C. Tethng z departamentu Informacji Stosunków Zagranicznych centralnej administracji tybetańskiej
W wyniku polityki ChRL, Tybetańczycy stali się mniejszością we własnym kraju. Od roku 1950 chińską okupację przypłaciło życiem 1,2 miliona Tybetańczyków. Rokrocznie w obawie przed prześladowaniami około 3000 ucieka do Indii.

ŚRODOWISKO NATURALNE
Wpływ, jaki linia kolejowa będzie miął na delikatny ekosystem tybetański, budzi wśród ekspertów wiele zastrzeżeń. Istnieje zagrożenie zwiększenia erozji, zaszlamiania i zanieczyszczenia środowiska.
Już teraz Tybet jest nuklearnym śmietnikiem chińskiego imperium. Wykarczowane tybetańskie lasy - tak ważne dla równowagi ekologicznej
i zagrozi państwom sąsiednim, zwiększając zdolność Chin do przerzucania wojsk i transportowania zaopatrzenia przez Płaskowyż Tybetański.<br>Klon T.C. Tethng z departamentu Informacji Stosunków Zagranicznych centralnej administracji tybetańskiej<br>W wyniku polityki ChRL, Tybetańczycy stali się mniejszością we własnym kraju. Od roku 1950 chińską okupację przypłaciło życiem 1,2 miliona Tybetańczyków. Rokrocznie w obawie przed prześladowaniami około 3000 ucieka do Indii.<br><br>&lt;tit&gt;ŚRODOWISKO NATURALNE&lt;/&gt;<br>Wpływ, jaki linia kolejowa będzie miął na delikatny ekosystem tybetański, budzi wśród ekspertów wiele zastrzeżeń. Istnieje zagrożenie zwiększenia erozji, zaszlamiania i zanieczyszczenia środowiska.<br>Już teraz Tybet jest nuklearnym śmietnikiem chińskiego imperium. Wykarczowane tybetańskie lasy - tak ważne dla równowagi ekologicznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego