Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 46
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
wiadomo - okólnik ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 15 X 1926 r., wsparty wkrótce okólnikiem ministra spraw wewnętrznych z 26 II 1927 r.
Tekst hymnu, ustalony wówczas, obowiązuje nieprzerwanie bez zmian do chwili obecnej (por. DzU PRL 1980, nr 7, poz. 18; DzU RP 1990, nr 10, poz. 60).
Rozpoczyna się oczywiście od słów: Jeszcze Polska nie zginęła, / Kiedy my żyjemy. / Co nam obca przemoc wzięła, / Szablą odbierzemy.
Od 68 lat we wszystkich polskich szkołach uczą się dzieci (a raczej powinny się uczyć) tej wersji hymnu.
Niektórzy autorzy prac o "Mazurku Dąbrowskiego" (m.in. J. S.
Kopczewski) zwracali uwagę na
wiadomo - okólnik ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 15 X 1926 r., wsparty wkrótce okólnikiem ministra spraw wewnętrznych z 26 II 1927 r.<br>Tekst hymnu, ustalony wówczas, obowiązuje nieprzerwanie bez zmian do chwili obecnej (por. DzU PRL 1980, nr 7, poz. 18; DzU RP 1990, nr 10, poz. 60).<br>Rozpoczyna się oczywiście od słów: &lt;q&gt;Jeszcze Polska nie zginęła, / Kiedy my żyjemy. / Co nam obca przemoc wzięła, / Szablą odbierzemy&lt;/&gt;.<br>Od 68 lat we wszystkich polskich szkołach uczą się dzieci (a raczej powinny się uczyć) tej wersji hymnu.<br>Niektórzy autorzy prac o "Mazurku Dąbrowskiego" (m.in. J. S.<br>Kopczewski) zwracali uwagę na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego