Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
ograniczenia psychologii jako nauki empirycznej, powinniśmy starać się minimalizować zniekształcające RB i (utrudniające jego powtórzenie) wpływy nie kontrolowanych przez badacza czynników kontekstu IBIS (por. Neuliep, 1991)

5. Podsumowanie

W psychologii, a także w pozostałych dyscyplinach naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, badanie naukowe można traktować jako proces rozwiązywania problemów (Nickles, 1988). Rozpoczyna się ono bowiem sformułowaniem problemu badawczego, przybierającego postać pytania, oraz sformułowaniem najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badacza) rozwiązania, które przybiera postać hipotezy badawczej. Kolejne, wykonywane przez badacza - na ogół wystandaryzowane w danej społeczności badaczy (tj. psychologów) - czynności dotyczą próby konfirmacji tej hipotezy na podstawie uzyskanego RB. Jego akceptacja, interpretacja oraz
ograniczenia psychologii jako nauki empirycznej, powinniśmy starać się minimalizować zniekształcające RB i (utrudniające jego powtórzenie) wpływy nie kontrolowanych przez badacza czynników kontekstu IBIS (por. Neuliep, 1991)<br><br>&lt;tit&gt; 5. Podsumowanie&lt;/&gt;<br><br>W psychologii, a także w pozostałych dyscyplinach naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, badanie naukowe można traktować jako proces rozwiązywania problemów (Nickles, 1988). Rozpoczyna się ono bowiem sformułowaniem problemu badawczego, przybierającego postać pytania, oraz sformułowaniem najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badacza) rozwiązania, które przybiera postać hipotezy badawczej. Kolejne, wykonywane przez badacza - na ogół wystandaryzowane w danej społeczności badaczy (tj. psychologów) - czynności dotyczą próby konfirmacji tej hipotezy na podstawie uzyskanego RB. Jego akceptacja, interpretacja oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego