Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
ma akceptacja jednoznacznej aksjologii. Punkt wyjścia w procesie
poznania stanowi dla rozumu klasycznego doświadczenie zmysłowe poznawanego
świata. Podobnie, przez doświadczenie przebiega weryfikacja
uzyskanych danych poznawczych.
Rozum paradoksowy uznaje za prawdę paradoks ontologiczny, czyli taką
wizję rzeczywistości, w której elementy sprzeczne, wykluczające się wzajemnie
są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i komplementarne. Rozum paradoksowy
odkrywa, że wykluczające się przeciwieństwo podmiotu i przedmiotu nie
przynależy do rzeczywistości, ale jest zdeterminowane strukturą poznawczą
rozumu klasycznego.
Rozumu paradoksowego nie można utożsamiać z rozumem dialektycznym.
Nishida podkreślał, że logika 'absolutnie sprzecznej samotożsamości' różni

się od logiki dialektycznej. Rozum dialektyczny akceptuje sprzeczności
i upatruje w nich źródło ruchu
ma akceptacja jednoznacznej aksjologii. Punkt wyjścia w procesie <br>poznania stanowi dla rozumu klasycznego doświadczenie zmysłowe poznawanego <br>świata. Podobnie, przez doświadczenie przebiega weryfikacja <br>uzyskanych danych poznawczych. <br>Rozum paradoksowy uznaje za prawdę paradoks ontologiczny, czyli taką <br>wizję rzeczywistości, w której elementy sprzeczne, wykluczające się wzajemnie <br>są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i komplementarne. Rozum paradoksowy <br>odkrywa, że wykluczające się przeciwieństwo podmiotu i przedmiotu nie <br>przynależy do rzeczywistości, ale jest zdeterminowane strukturą poznawczą <br>rozumu klasycznego. <br>Rozumu paradoksowego nie można utożsamiać z rozumem dialektycznym. <br>Nishida podkreślał, że logika 'absolutnie sprzecznej samotożsamości' różni <br>&lt;page nr=148&gt;<br>się od logiki dialektycznej. Rozum dialektyczny akceptuje sprzeczności <br>i upatruje w nich źródło ruchu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego