Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
samej granicy pod Radziwiłłowem. Płk Miłkowski chciał przedrzeć się na Podole z tureckiej wówczas Bułgarii, lecz oddział jego został zatrzymany przez Rumunów. Rok 1863 wykazał, że hasło niepodległości Polski, nawet poparte dekretami uwłaszczeniowymi, nie znajduje oparcia wśród ludności Ukrainy i przeważnej części Białorusi.
W stosunku do zaboru pruskiego i Galicji Rząd Tymczasowy nie stawiał żądania
równoczesnego podjęcia walki z Prusami i Austrią. Domagał się za to wsparcia w ochotnikach, broni i środkach materialnych dla powstania w zaborze rosyjskim.
Od pierwszych dni patriotyczna młodzież z Krakowa i z Poznańskiego spieszyła do partyzantki. Później, począwszy od marca, przekraczały granicę całe oddziały utworzone za
samej granicy pod Radziwiłłowem. Płk Miłkowski chciał przedrzeć się na Podole z tureckiej wówczas Bułgarii, lecz oddział jego został zatrzymany przez Rumunów. Rok 1863 wykazał, że hasło niepodległości Polski, nawet poparte dekretami uwłaszczeniowymi, nie znajduje oparcia wśród ludności Ukrainy i przeważnej części Białorusi.<br>W stosunku do zaboru pruskiego i Galicji Rząd Tymczasowy nie stawiał żądania <br>równoczesnego podjęcia walki z Prusami i Austrią. Domagał się za to wsparcia w ochotnikach, broni i środkach materialnych dla powstania w zaborze rosyjskim.<br>Od pierwszych dni patriotyczna młodzież z Krakowa i z Poznańskiego spieszyła do partyzantki. Później, począwszy od marca, przekraczały granicę całe oddziały utworzone za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego