Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
udziału w przygotowywaniu wielu decyzji, choć nie w ich podejmowaniu. Była to koncepcja kontrolowanego poszerzania sfery swobód dla intelektualistów, przy czym decyzje co do zakresu swobód zawsze pozostawały w gestii władz.

Równolegle wprowadzano do struktury prawnej państwa instytucje nieistniejące w tzw. realnym socjalizmie: Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Efekty polityczne tych działań były jednak ograniczone, bo przedstawiciele zarówno opozycji, jak i Kościoła domagali się zwolnienia więźniów politycznych i przywrócenia zdelegalizowanej w październiku 1982 r. Solidarności, jako wstępnych warunków podjęcia rozmów. W sprawie przywrócenia Solidarności Kościół dawał zresztą do zrozumienia, że będzie elastyczny.

Gorbaczow i amnestia

W marcu 1985
udziału w przygotowywaniu wielu decyzji, choć nie w ich podejmowaniu. Była to koncepcja kontrolowanego poszerzania sfery swobód dla intelektualistów, przy czym decyzje co do zakresu swobód zawsze pozostawały w gestii władz.<br><br>Równolegle wprowadzano do struktury prawnej państwa instytucje nieistniejące w tzw. realnym socjalizmie: Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich.<br><br>Efekty polityczne tych działań były jednak ograniczone, bo przedstawiciele zarówno opozycji, jak i Kościoła domagali się zwolnienia więźniów politycznych i przywrócenia zdelegalizowanej w październiku 1982 r. Solidarności, jako wstępnych warunków podjęcia rozmów. W sprawie przywrócenia Solidarności Kościół dawał zresztą do zrozumienia, że będzie elastyczny.<br><br>&lt;tit&gt;Gorbaczow i amnestia&lt;/&gt;<br><br>W marcu 1985
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego