Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
Owo transformujące oddziaływanie polega na łagodzeniu wezbrań i podwyższaniu stanów niskich rzek wypływających. Jest ono wprost proporcjonalne do zdolności retencyjnych jezior i do skali wezbrania. Pod tym względem jeziora pełnią rolę naturalnych zbiorników retencyjnych. Jednym z bardziej znanych przykładów wyrównywania odpływów jest system Wielkich Jezior, które stabilizująco oddziałują na odpływ Rzeki Św. Wawrzyńca.

9
Wahania poziomu wód jeziornych

Określenie wahań poziomu wód należy do głównych charakterystyk dotyczących reżimu jeziora. Z uwagi na przyczyny, które wywołują zmiany poziomu, można wydzielić dwie zasadnicze grupy, tj. związane ze zmianami objętości wód i niezależne od nich. Pierwsze są pochodnymi uwarunkowań klimatycznych i wiążą się ze stopniem stabilności
Owo transformujące oddziaływanie polega na łagodzeniu wezbrań i podwyższaniu stanów niskich rzek wypływających. Jest ono wprost proporcjonalne do zdolności retencyjnych jezior i do skali wezbrania. Pod tym względem jeziora pełnią rolę naturalnych zbiorników retencyjnych. Jednym z bardziej znanych przykładów wyrównywania odpływów jest system Wielkich Jezior, które stabilizująco oddziałują na odpływ Rzeki Św. Wawrzyńca.<br><br>&lt;tit&gt;9<br>Wahania poziomu wód jeziornych&lt;/&gt;<br><br>Określenie wahań poziomu wód należy do głównych charakterystyk dotyczących reżimu jeziora. Z uwagi na przyczyny, które wywołują zmiany poziomu, można wydzielić dwie zasadnicze grupy, tj. związane ze zmianami objętości wód i niezależne od nich. Pierwsze są pochodnymi uwarunkowań klimatycznych i wiążą się ze stopniem stabilności
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego