Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
Jana Pawła II i jego oceny. Zdaniem wielu teologów znalazło to wyraz w omawianej Deklaracji Kolońskiej - obecny papież skłania się do interpretacji idącej bardziej po linii Pierwszego Vaticanum niż Drugiego i także w tym sensie jest "konserwatywny". Wynikiem jest daleko posunięty centralizm, nadmierne skupienie w swoim ręku i organach Kurii Rzymskiej prawa decyzji w dziedzinie jurysdykcji (przysługująca mu w ramach prawa kanonicznego "jurysdykcja bezpośrednia", której przykładem są wymienione w deklaracji teologów ingerencje w normalne uprawnienia Kościołów lokalnych) jak i w sprawach doktrynalnych.Tu należy zjawisko, które krytycy tego centralizmu określają mianem "pełzającej nieomylności", to jest tendencja do postulowania przywileju nieomylności nie
Jana Pawła II i jego oceny. Zdaniem wielu teologów znalazło to wyraz w omawianej Deklaracji Kolońskiej - obecny papież skłania się do interpretacji idącej bardziej po linii Pierwszego Vaticanum niż Drugiego i także w tym sensie jest "konserwatywny". Wynikiem jest daleko posunięty centralizm, nadmierne skupienie w swoim ręku i organach Kurii Rzymskiej prawa decyzji w dziedzinie jurysdykcji (przysługująca mu w ramach prawa kanonicznego "jurysdykcja bezpośrednia", której przykładem są wymienione w deklaracji teologów ingerencje w normalne uprawnienia Kościołów lokalnych) jak i w sprawach doktrynalnych.<br><br>&lt;page nr=137&gt;<br><br>Tu należy zjawisko, które krytycy tego centralizmu określają mianem "pełzającej nieomylności", to jest tendencja do postulowania przywileju nieomylności nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego