Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
najbardziej ekologiczną gminę w każdym województwie, a następnie w kraju. Konkurs ten dotyczył dwu kategorii gmin: wiejskich i wiejsko-miejskich. Omówienie wniosków z tego konkursu przedstawiono w rozdz. IX.13.
Z ważną inicjatywą wystąpili Przewodniczący Sejmików Samorządowych i Wojewodowie sześciu województw górskich południowej Polski (Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl i Wałbrzych). We wrześniu podpisano dokument programowy "Memoriał Górski", który przedstawia potrzebę realizacji regionalnych polityk ekologicznych w stosunku do obszarów górskich (Karpat i Sudetów). Te regionalne polityki powinny dotyczyć następujących zagadnień:
- uzdrowisk, turystyki i rekreacji,
- ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- budowy i utrzymania dróg,
- górskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej
najbardziej ekologiczną gminę w każdym województwie, a następnie w kraju. Konkurs ten dotyczył dwu kategorii gmin: wiejskich i wiejsko-miejskich. Omówienie wniosków z tego konkursu przedstawiono w rozdz. IX.13.<br>Z ważną inicjatywą wystąpili Przewodniczący Sejmików Samorządowych i Wojewodowie sześciu województw górskich południowej Polski (Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl i Wałbrzych). We wrześniu podpisano dokument programowy "Memoriał Górski", który przedstawia potrzebę realizacji regionalnych polityk ekologicznych w stosunku do obszarów górskich (Karpat i Sudetów). Te regionalne polityki powinny dotyczyć następujących zagadnień:<br>- uzdrowisk, turystyki i rekreacji,<br>- ochrony środowiska i gospodarki wodnej,<br>- budowy i utrzymania dróg,<br>- górskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego