Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
na skutek intryg Egiptu stronnictwo antyasyryjskie podniosło na nowo głowę i zaczęło wywierać na niego nacisk, aby się zbuntował. Ozeasz zdecydował się na ten krok, gdy Tiglat Pilezar umarł w roku 727 p.n.e. Syria zerwała się wtedy do powstania, a ruch powstańczy objął również Samarię.
Następca Tiglat Pilezara Salmanassar V natychmiast ruszył przeciwko powstańcom, zadał klęskę Izraelitom w otwartym polu i wziął do niewoli Ozeasza, którego odesłał do Niniwy zakutego w żelazo. W roku 724 p.n.e. przystąpił do oblężenia Samarii. Dwa lata później umarł, nie osiągnąwszy swego zamiaru. Dopiero Sargon II zdobył i zburzył ostatni bastion izraelski
na skutek intryg Egiptu stronnictwo antyasyryjskie podniosło na nowo głowę i zaczęło wywierać na niego nacisk, aby się zbuntował. Ozeasz zdecydował się na ten krok, gdy Tiglat Pilezar umarł w roku 727 p.n.e. Syria zerwała się wtedy do powstania, a ruch powstańczy objął również Samarię.<br>Następca Tiglat Pilezara Salmanassar V natychmiast ruszył przeciwko powstańcom, zadał klęskę Izraelitom w otwartym polu i wziął do niewoli Ozeasza, którego odesłał do Niniwy zakutego w żelazo. W roku 724 p.n.e. przystąpił do oblężenia Samarii. Dwa lata później umarł, nie osiągnąwszy swego zamiaru. Dopiero Sargon II zdobył i zburzył ostatni bastion izraelski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego