Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Czarnemu i uzupełniony wierszem Do Odmieńca pióra Piotra Stojeńskiego (znanego nam autora gramatyki polskiej - patrz rozdz. II, pkt 2) i wierszem Do tegoż pióra Cypriana Bazylika, późniejszego tłumacza Fryczowej De Republica emendanda. Powstał więc w kręgu działaczy reformacyjnych, ale nie należy do wierszy religijno-polemicznych, lecz wiąże się, podobnie jak Satyr i jak Satyry Bielskiego, ze sporami egzekucyjnymi.
Bielski wyczuł sytuację narracyjną poematu satyrowego, ale typem wyobraźni, stylu, słownictwa pozostawał raczej w kręgu Reja. Autor Proteusa nauczył się więcej: umiał nawiązać charakterystyczny dla tej odmiany gatunkowej dyskurs utrzymany w retorycznym napięciu:

- Cóż ci na tym? Ja sam wiem, ty się nie
Czarnemu i uzupełniony wierszem Do Odmieńca pióra Piotra Stojeńskiego (znanego nam autora gramatyki polskiej - patrz rozdz. II, pkt 2) i wierszem Do tegoż pióra Cypriana Bazylika, późniejszego tłumacza Fryczowej De Republica emendanda. Powstał więc w kręgu działaczy reformacyjnych, ale nie należy do wierszy religijno-polemicznych, lecz wiąże się, podobnie jak Satyr i jak Satyry Bielskiego, ze sporami egzekucyjnymi.<br>Bielski wyczuł sytuację narracyjną poematu satyrowego, ale typem wyobraźni, stylu, słownictwa pozostawał raczej w kręgu Reja. Autor Proteusa nauczył się więcej: umiał nawiązać charakterystyczny dla tej odmiany gatunkowej dyskurs utrzymany w retorycznym napięciu:<br><br>&lt;q&gt;- Cóż ci na tym? Ja sam wiem, ty się nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego