Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
chórach patrz niżej).
Regularność Odprawy jako tragedii znaczy tyle, co operowanie repertuarem rozwiązań kompozycyjnych wytworzonych przez tradycję antyczną i poświadczonych zabytkami. Wprawdzie późnohumanistyczna tragedia włoska zaczynała odchodzić od regularności, nawet w warstwie inventio, ale innowacje te spotkały się z naganą krytyków i teoretyków literatury. Kochanowski, który jako autor Pieśni, Fraszek, Satyra, a potem Trenów, tworzył odmiany gatunkowe własne, o skutkach dla literatury polskiej niejako prawodawczych, w Odprawie postępował śladami greckich mistrzów. Można by wprawdzie rzec tak: literatura europejska więcej zawdzięcza temu, że się sprzeniewierzyła antykowi, niż temu, że była mu wierna. Bez odwrotu od zasady wierności nie byłoby francuskiej tragedii klasycystycznej
chórach patrz niżej).<br>Regularność Odprawy jako tragedii znaczy tyle, co operowanie repertuarem rozwiązań kompozycyjnych wytworzonych przez tradycję antyczną i poświadczonych zabytkami. Wprawdzie późnohumanistyczna tragedia włoska zaczynała odchodzić od regularności, nawet w warstwie inventio, ale innowacje te spotkały się z naganą krytyków i teoretyków literatury. Kochanowski, który jako autor Pieśni, Fraszek, Satyra, a potem Trenów, tworzył odmiany gatunkowe własne, o skutkach dla literatury polskiej niejako prawodawczych, w Odprawie postępował śladami greckich mistrzów. Można by wprawdzie rzec tak: literatura europejska więcej zawdzięcza temu, że się sprzeniewierzyła antykowi, niż temu, że była mu wierna. Bez odwrotu od zasady wierności nie byłoby francuskiej tragedii klasycystycznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego